Kad mazuli audzina divas mammas

Šī raksta pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļa vietnēs, preses izdevumos, bukletos u.tml.) pieļaujama situācijā, ja tas iepriekš rakstiski saskaņots ar biedrības ‘Debesmanna.com’ valdi un ir saņemta rakstiska atļauja. Lai saskaņotu pārpublicēšanu, lūdzam rakstīt uz iveta@debesmanna.com Man ir tikai viena – mana dzīve, mums ir viens bērns – mūsu meitiņa, un viņa, tāpat kā mēs, citu […]