Izdegšanas sindroms

Paaugstināta emocionālā slodze, nestabili vērtību kritēriji, mainīgi spēles noteikumi darbā un cilvēku attiecībās, sabiedrības noslāņošanās, masveidīga ilgstoša pārslodze darbā, cenšoties sasniegt vēlamo materiālās labklājības līmeni, — tas viss rada priekšnoteikumus izdegšanas sindromam, ļoti nopietnai veselības problēmai. Izdegšanas sindroms liecina, ka pienācis pēdējais brīdis, kad vēl kaut ko var mainīt. Trauksmes posms Tas iestājas brīdī, kad kaut […]